Kapat

DUYURULAR


26.10.2022

Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a Dair Önemli Noktalar

18 Ekim 2022 31987 sayılı 7418 sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; - 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren internet haber siteleri, bu maddenin yürürlüğe gir...

Devamı
21.01.2021

TCK. 299. Maddenin İptali İçin Yapılan Başvurunun Reddine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Bilgi Notu

“Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan cezalandırılmaları talebiyle açılan davalarda, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin, Anayasa’nın...

Devamı
21.01.2021

Değer Yargılarından Oluşan İfadelerin Somut Olaylarla Desteklenmemesi Halinde İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilemeyeceğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 15.12.2020 tarihli 2018/25073 sayılı kararında "Maddi olgu olarak değerlendirilen ifadelerin kanıtlanması beklenirken değer yargısı sayılan ifadeler için ise belli bir olgusal temelin varlığı aranmahdır (Kadir Sağdıç, § 57; İlhan Cihaner (2), §§ 64). Ancak bir açıklamanın tamamen d...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23