Kapat

DUYURULAR

Değer Yargılarından Oluşan İfadelerin Somut Olaylarla Desteklenmemesi Halinde İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilemeyeceğine Dair Karar

Değer Yargılarından Oluşan İfadelerin Somut Olaylarla Desteklenmemesi Halinde İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilemeyeceğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 15.12.2020 tarihli 2018/25073 sayılı kararında "Maddi olgu olarak değerlendirilen ifadelerin kanıtlanması beklenirken değer yargısı sayılan ifadeler için ise belli bir olgusal temelin varlığı aranmahdır (Kadir Sağdıç, § 57; İlhan Cihaner (2), §§ 64). Ancak bir açıklamanın tamamen değer yargısından oluşması  durumunda bile müdahalenin orantılılığı ihtilaflı açıklamanın somut unsurlarla yeterince desteklenip desteklenmemesine göre tespit edilmelidir. Çünkü somut unsurlarla desteklenmiyorsa değer yargısı ölçüsüz olabilir (Cem Mermut, B. No: 2013/7861, 16/4/2015, § 48)." şeklindeki değerlendirmesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 15.10.2020 Tarih 2018/25073 Sayılı Kararı


Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23