Kapat

DUYURULAR


18.04.2023

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Değişiklikleri içeren Yönetmelik ile Vakıflar kapsamındaki seçim işleri ile bağlantılı olarak e-Devlet Kapısı ile ilgili önemli hükümlerin getirildiği görülmektedir: Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Seçimler internet ortamında e-Devlet Kapısı...

Devamı
05.04.2023

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.' nin Veri İhlali Bildirimi

Veri sorumlusu sıfatını haiz Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ (Sahibinden) tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle; Veri sorumlusunun siber saldırıya uğraması sonucu veri ihlali gerçekleştiği, İhlalden etkilenen kişisel verilerin internette paylaşıldığının 27....

Devamı
05.04.2023

İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan “gazete” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya internet haber sitesi” ...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23