Kapat

DUYURULAR


25.04.2023

“İcra takibi dolayısıyla veri sorumlusu avukat tarafından borçlunun borç bilgisinin oğlu ile paylaşılması ve kendisi ile borç bilgisi paylaşılan borçlunun oğlunun telefon numarasının bu suretle hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/12/2022 tarihli ve 2022/1281 sayılı Karar Özeti

İcra takibi dolayısıyla veri sorumlusu avukat tarafından borçlunun borç bilgisinin oğlu ile paylaşılması ve kendisi ile borç bilgisi paylaşılan borçlunun oğlunun telefon numarasının bu suretle hukuka aykırı olarak işlenmesine dair yapılan şikayete ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, Kişisel V...

Devamı
25.04.2023

“Bir avukatlık ortaklığı tarafından borçlu ilgili kişiye kısa mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22/03/2023 Tarihli ve 2023/437 Sayılı Kararı

Bir Avukatlık Ortaklığı tarafından vekili olduğu Şirket ve ilgili kişi arasındaki abonelik ilişkisi kapsamında, borcun takibi ve hatırlatılması amacıyla ilgili kişiye beş kez kısa mesaj gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili olarak Kuruma intikal eden şikâye...

Devamı
18.04.2023

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Değişiklikleri içeren Yönetmelik ile Vakıflar kapsamındaki seçim işleri ile bağlantılı olarak e-Devlet Kapısı ile ilgili önemli hükümlerin getirildiği görülmektedir: Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Seçimler internet ortamında e-Devlet Kapısı...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23