Kapat

DUYURULAR


05.04.2023

İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan “gazete” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya internet haber sitesi” ...

Devamı
14.03.2023

7440 Sayılı Yapılandırma Yasası 12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu yasada; •    Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi...

Devamı
23.02.2023

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 32112 sayılı ve 22 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararname ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği ve fesih yasağı uygulaması devreye girmiştir. Bu çerçevede fesih yasağına ilişkin madde şöyledir: İstihdamın korunmasına ilişkin tedbirler MADDE 3-(1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş v...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23