Kapat

DUYURULAR


03.01.2023

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 29.12.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

29.12.2022 tarihinde yayımlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin özeti aşağıdadır. Bu Yönetmeliğin amacı; etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesini ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanmasını teminen elektronik t...

Devamı
21.11.2022

AİHM Kararları Bülteni Seçme Kararlar 17. Sayısı Yayımlanmıştır

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan AİHM Kararları Bülteni’nde hak kategorilerine göre güncel kararlara yer verilmektedir. PDF şeklinde aşağıdaki linkte mevcuttur: https://inhak.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/avrupa-insan-haklari-mahkemesi-kararlari-bulteninin-s...

Devamı
04.11.2022

İfa Zamanı Gelmemiş Bir Alacak Hakkında Açılan Davanın Usulden Reddedileceğine Dair İçtihadı Birleştirme Kararı

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 26.09.2019 tarihli ve 288 sayılı kararı ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Daireleri arasında, “henüz ifa zamanı (vadesi) gelmemiş (müeccel) bir alacak için açılmış bir davada, mahkeme tarafından ne şekilde ve nasıl hüküm kurulacağı ve verilecek ka...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23