Kapat

DUYURULAR


11.07.2023

Anayasa Mahkemesi Yaptığı İnceleme Sonucu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 Tarihli Ve 4550 Sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle Değiştirilen 31. Maddesinin İkinci Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan “Birinci Fıkranın … (B) Bendine Göre Araçlarında … Takoğraf … Kullanmayan … Sürücüler…” İbaresi Yönünden Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Ve İptaline 08.05.2023 Tarihinde Oybirliğiyle Karar Vermiştir.

Başvuru konusu, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir. İd...

Devamı
09.05.2023

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında y...

Devamı
25.04.2023

“İcra takibi dolayısıyla veri sorumlusu avukat tarafından borçlunun borç bilgisinin oğlu ile paylaşılması ve kendisi ile borç bilgisi paylaşılan borçlunun oğlunun telefon numarasının bu suretle hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/12/2022 tarihli ve 2022/1281 sayılı Karar Özeti

İcra takibi dolayısıyla veri sorumlusu avukat tarafından borçlunun borç bilgisinin oğlu ile paylaşılması ve kendisi ile borç bilgisi paylaşılan borçlunun oğlunun telefon numarasının bu suretle hukuka aykırı olarak işlenmesine dair yapılan şikayete ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, Kişisel V...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23