Kapat

DUYURULAR


13.10.2023

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının Anayasa'nın 2., 10., 35., 36. ve 46. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talepleridir.

Kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine peşin olarak ödenmesi gerektiği, ancak taşınmazına kamulaştırma yapılmaksızın idarece el atılan kişilerin lehine hükmedilen tutarın tahsili için kural uyarınca idareye başvurmadan takip başlatamadığı ve bu durumun Anayasa'nın çeşitli maddelerine aykırı ol...

Devamı
13.10.2023

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 7188 sayılı Kanun’un 25. Maddesiyle Başlığı İle Birlikte Yeniden Düzenlenen 252. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olduğu Sebebiyle İptaline İlişkin Karar

İptal Edilen Verilen Karara İtiraz Hâlinde Hükmü Veren Mahkemece Duruşma Açılmasını ve Genel Hükümlere Göre Yargılamaya Devam Edilmesini Öngören Kural: Basit yargılama usulünün ilk aşamasında verilen karara karşı yapılan itiraz üzerine hükmü veren mahkemede duruşma açılarak yargılamaya devam edilmek...

Devamı
02.08.2023

Anayasa Mahkemesi Kararı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kurumunu Düzenleyen Hüküm İptal Edilmiştir

Anayasa Mahkemesi 01/06/2023 tarihinde E.2022/120 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak b...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23