Kapat

DUYURULAR


21.01.2021

Değer Yargılarından Oluşan İfadelerin Somut Olaylarla Desteklenmemesi Halinde İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilemeyeceğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 15.12.2020 tarihli 2018/25073 sayılı kararında "Maddi olgu olarak değerlendirilen ifadelerin kanıtlanması beklenirken değer yargısı sayılan ifadeler için ise belli bir olgusal temelin varlığı aranmahdır (Kadir Sağdıç, § 57; İlhan Cihaner (2), §§ 64). Ancak bir açıklamanın tamamen d...

Devamı
21.12.2020

6754 Sayılı Bilirkişi Kanunu Bilgi Notu

03.11.2016 gün ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24.11.2016 gün ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Bilirkişilik Kanunu’na genel olarak bakarsak; Kanunun amacı; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ...

Devamı
21.12.2020

6763 Sayılı Ceza Mukakemesi Kanunu İle Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6763 Sayılı Kanun 02 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29906 Kanun No: 6763 Kabul Tarihi: 24 Kasım 2016 MADDE 1- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Asker kişiler hakkında yargı org...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23