Kapat

DUYURULAR


14.07.2023

16/01/2020 tarihli ve (56) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5., 6., 8., 12. ve Geçici 1. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Sözü geçen maddelerdeki düzenlenmiş olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde kurulan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne kullanımı ücrete tabi olan her çeşit kara yolu, köprü ve tünel ücretleri, terminal kullanım ücretleri, demir yolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faa...

Devamı
11.07.2023

Anayasa Mahkemesi Yaptığı İnceleme Sonucu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 Tarihli Ve 4550 Sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle Değiştirilen 31. Maddesinin İkinci Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan “Birinci Fıkranın … (B) Bendine Göre Araçlarında … Takoğraf … Kullanmayan … Sürücüler…” İbaresi Yönünden Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Ve İptaline 08.05.2023 Tarihinde Oybirliğiyle Karar Vermiştir.

Başvuru konusu, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir. İd...

Devamı
09.05.2023

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında y...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23