Kapat

DUYURULAR


20.10.2023

27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 1/2/2018 Tarihli ve 7079 Sayılı Kanun’un 118. Maddesiyle Eklenen Geçici 23. Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Anayasa’nın 10. ve 49. Maddelerine Aykırılığı İleri Sürülerek İptaline İlişkin Karar

27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ...

Devamı
20.10.2023

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 Tarihli ve 6545 Sayılı Kanunun 20.Maddesiyle Değiştirilen 46.Maddesinin Birinci Fıkrasının(b) Bendinde Yer Alan ”Konusu Yüz Bin Türk Lirasını Aşan…) İbaresinin Anayasa’nın 2., 10., 13., 36. Ve 37. Maddelerinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 Tarihli ve 6545 Sayılı Kanunun 20.Maddesiyle Değiştirilen 46.Maddesinin Birinci Fıkrasının(b) Bendinde Yer Alan ”Konusu Yüz Bin Türk Lirasını Aşan…) İbaresinin Anayasa’nın 2., 10., 13., 36. Ve 37. Maddelerinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Mevz...

Devamı
20.10.2023

Anayasa Mahkemesi, 30/11/2022 tarihli ve 7423 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. maddesiyle 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’un 8. Maddesinde Yapılan Değişiklikleri Değerlendirilmesine İlişkin Karar

Söz konusu karar, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasında yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla uygulanan bir tedbirdir. Ancak bu tedbir, bir suç isnadına dayanmamaktadır; yani, bir kişi buna bağlı olarak suçlu olarak kabul edilemez ve cezalandırılamaz. A. 4. madde kapsamında, 4733 sayılı ...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23