Kapat

DUYURULAR


01.11.2023

9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’na 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanun’un 34. Maddesiyle Eklenen 128/a Maddesinin Birinci Fıkrasının İkinci Cümlesinin Anayasa’nın 2., 12., 13. ve 36. Maddelerine Aykırılığı İleri Sürülerek İptal Edilmemesine İlişkin Karar

Kıymet takdirine itiraz talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. Kanun’un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 128/a maddesi, kıymet takdirine ilişkin şikâyet ve bu şikâyetin sonuçlarını düzenlemektedir. Kural, itiraz ede...

Devamı
01.11.2023

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun; A. 231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, B. 273. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 13., 36. ve 141. maddelerine aykırılığının ileri sürülmesiyle iptal taleplerine ilişkin karar

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun; A. 231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, B. 273. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 13., 36. ve 141. maddelerine aykırılığının ileri sürülmesiyle iptal taleplerine ilişkin karar A.      Duruşmadan sonuç çıkarma devresinde, 232.maddede yer a...

Devamı
20.10.2023

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’nın 2., 5., 10., 13. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Mevzubahis kanun maddesi “Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır.” şeklinde hüküm beyan etmektedir. Soybağının reddi davasını açma hakkının koca ile çocuğa tanınması...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23