Kapat

DUYURULAR


02.08.2023

15 Temmuz 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “7456 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5275 sayılı Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna yeni bir geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 10- (Ek: 14/7/2023-7456/15 md.) (1) 31/7/2023 tarihi itibarıyla geçici 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan hükümlüler, izin bitimini takip eden onbeş gün içinde infaz işlemlerinin devam ettiği kurumlara dönmek zorundadır.  (2) 31/...

Devamı
14.07.2023

16/01/2020 tarihli ve (56) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5., 6., 8., 12. ve Geçici 1. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Sözü geçen maddelerdeki düzenlenmiş olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde kurulan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne kullanımı ücrete tabi olan her çeşit kara yolu, köprü ve tünel ücretleri, terminal kullanım ücretleri, demir yolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faa...

Devamı
11.07.2023

Anayasa Mahkemesi Yaptığı İnceleme Sonucu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 Tarihli Ve 4550 Sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle Değiştirilen 31. Maddesinin İkinci Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan “Birinci Fıkranın … (B) Bendine Göre Araçlarında … Takoğraf … Kullanmayan … Sürücüler…” İbaresi Yönünden Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Ve İptaline 08.05.2023 Tarihinde Oybirliğiyle Karar Vermiştir.

Başvuru konusu, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir. İd...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23