Kapat

DUYURULAR


22.03.2024

Anayasa Mahkemesi 18/1/2024 tarihinde E.2023/12 numaralı dosyada, 7429 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen ek 4. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Dava konusu kuralda, kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini üye kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine toplu sözleşmeyle belirle...

Devamı
28.02.2024

Anayasa Mahkemesi 28/12/2023 tarihinde E.2019/72 numaralı dosyada, (34) sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde (34 sayılı CBK) Türkiye Adalet Akademisinin (Akademi) kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Başvuru dilekçesinde özetle; dava konusu 34 sayılı CBK’nın esas amacının hâkim ve savcı adaylarının eğitimi ile hâkim ve savcıların...

Devamı
21.02.2024

Davacı, Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda birinci sınıf askerî hâkim olarak görev yapan bir hukuk hizmetleri başkanıdır. 2802 sayılı Kanun'un 106. maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi gereğince Yargıtay ve Danıştay üyelerine belirlenen ek tazminat oranının, kendisi için de uygulanmasını talep etmiştir. Ancak talebi reddedilince, davacı Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla mahkemeye başvurmuştur. -Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000) gösterge rakamı üzerinden, birinci sınıf hâkim olan davacıya ise (15.000) gösterge rakamı üzerinden hesaplanan ek tazminatın ödendiği, kendisine de (40.000) gösterge rakamı üzerinden ek tazminat ödenmesi gerektiğini iddia etmektedir.-

anun’un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 106. maddesi şöyledir:  “Yargı ödeneği ve ek ödeme: Madde 106: 103 üncü maddede unvanları belirtilenlere aynı maddeye göre ödenmekte olan brüt aylıklarının % 10'u oranında yargı ödeneği verilir. Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23