Kapat

DUYURULAR


21.11.2022

AİHM Kararları Bülteni Seçme Kararlar 17. Sayısı Yayımlanmıştır

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan AİHM Kararları Bülteni’nde hak kategorilerine göre güncel kararlara yer verilmektedir. PDF şeklinde aşağıdaki linkte mevcuttur: https://inhak.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/avrupa-insan-haklari-mahkemesi-kararlari-bulteninin-s...

Devamı
04.11.2022

İfa Zamanı Gelmemiş Bir Alacak Hakkında Açılan Davanın Usulden Reddedileceğine Dair İçtihadı Birleştirme Kararı

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 26.09.2019 tarihli ve 288 sayılı kararı ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Daireleri arasında, “henüz ifa zamanı (vadesi) gelmemiş (müeccel) bir alacak için açılmış bir davada, mahkeme tarafından ne şekilde ve nasıl hüküm kurulacağı ve verilecek ka...

Devamı
26.10.2022

Kanun Yolu Başvuru Süresinin Başlaması İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru, istinaf başvurusunun süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi, kısa karar ile hüküm veren icra mahkemesinin kararına karşı istinafa başvurmak için gerekçeli kararın tebliğin...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23