Kapat

DUYURULAR

Kanun Yolu Başvuru Süresinin Başlaması İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Kanun Yolu Başvuru Süresinin Başlaması İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru, istinaf başvurusunun süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Anayasa Mahkemesi, kısa karar ile hüküm veren icra mahkemesinin kararına karşı istinafa başvurmak için gerekçeli kararın tebliğini bekleyen ve bu süreçte süre tutum dilekçesi vermeyen tarafın sunmuş olduğu istinaf başvurusunun süresi içinde yapılmadığı gerekçesi ile reddedilmesini, Anayasanın 36. Maddesi ile güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkına aykırılık olarak değerlendirmiştir. Yüksek Mahkeme, somut olayı ayrıca temel hak ve özgürlüklere müdahalenin ölçüsünü belirleyen Anayasa madde 13’e göre değerlendirmiş ve ilgili kararı orantısız dolayısıyla ölçüsüz bulmuştur.

Yüksek Mahkeme ‘’Kanun yoluna başvurma süresi tefhim tarihinden itibaren başlatılacaksa taraflara tefhim edilen kararın hüküm kısmına dayanak oluşturacak hukuki bir gerekçenin kısa ve özet de olsa bulunmasının zorunlu olduğu, bu durum tarafların kanun yoluna etkili başvuru yapmasında en önemli faktör olduğu’’, ‘’karar gerekçesini bilmeyen başvuruculardan kısa kararın tefhiminden itibaren istinaf kanun yoluna başvurmalarını beklemenin başvuruculara ağır bir külfet yüklediği’’, ’İcra Mahkemeleri tarafından karar gerekçesi açıklanmadan tefhim tarihinden itibaren sürenin başlamasına ilişkin yorumların öngörülmez nitelikte olduğu, başvurucuların katlanmak zorunda kaldığı külfetin hedeflenen meşru amaçla orantısız olduğu’’ değerlendirmelerinde bulunmuştur.

BAŞVURU NUMARASI    : 2019/12803
KARAR TARİHİ        : 14/09/2022

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23