Kapat

DUYURULAR

6754 Sayılı Bilirkişi Kanunu Bilgi Notu

6754 Sayılı Bilirkişi Kanunu Bilgi Notu

03.11.2016 gün ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24.11.2016 gün ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Bilirkişilik Kanunu’na genel olarak bakarsak;

Kanunun amacı; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı ve mevzuatımızda konuya dair yeknesaklık oluşturulmasıdır.

Getirilen düzenlemeler ile;

Bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamayacaktır ve hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamayacaktır.

Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacaktır.

Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlü olacaktır ve bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam edecektir.

 


Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23