Kapat

DUYURULAR


22.03.2024

8. Yargı Paketi ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Öncesi/Sonrası Şeklinde Yapılan Metin Kıyaslamasına İlişkin Duyuru

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU 7499 SAYILI KANUN ÖNCESİ 7499 SAYILI KANUN SONRASI Başlaması ve bitmesi : Madde 19/2 : Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle b...

Devamı
22.03.2024

Dava Konusu; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’nın 2., 5., 10., 13. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi ile ilgilidir.

Baba olduğunu iddia eden kişi tarafından açılan soybağının reddi davasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Ankara 18.Aile Mahkemesi, kuralın iptali için başvurmuştur. Kanun’un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 291. maddesi şöyledir: Madde 291- Dava açma süresinin ge...

Devamı
22.03.2024

Anayasa Mahkemesi 23/1/2024 tarihinde E.2023/130 numaralı dosyada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

İtiraz konusu kurallarda; sigortacının zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesini, işletenin değiştiğine dair bildirimin kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde feshedebileceği ve sigortanın sözleşmenin fesih tarihinden itibaren on beş gün sonrasına kadar geçerli olacağı öngörülmüştür. ...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23