Kapat

HABERLER

Araç Mahrumiyet Bedeline Dair Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin Kanun Yararına Bozma Kararı

Araç Mahrumiyet Bedeline Dair Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin Kanun Yararına Bozma Kararı

24.01.2023 tarihli ve 32803 sayılı Resmi Gazete'de Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kanun yararına bozma kararı yayımlanmış olup ilgili karara konu uyuşmazlık kapsamında araçta meydana gelen maddi hasar, araç değer kaybı ve araç mahrumiyet bedeli talep edilmiştir. 

İlgili kararın konusunu temel olarak araç mahrumiyet bedelinin tazminat olarak kendisine ödenmesi talebi bakımından Davacının iddiasını ispatlayamaması ve bu çerçevede de araç mahrumiyet bedelini tahsil edememesi oluşturmaktadır. İlgili kararda, özetle, 

Kural olarak haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında gerçek zarar ilkesinin geçerli olduğu, bu bağlamda, zarar görenin ancak haksız fiil sebebiyle uğradığı gerçek zararını haksız fiil sorumlularından isteyebileceği, 

Ancak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 50 hükmüne göre aracı zarar gören davacı tarafından araç kiraladığına dair belge veya ödeme belgeleri sunulamasa da hâkimin zararı re'sen belirleyebileceği, Davacının aracında oluşan hasarın niteliğine göre makul sürenin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanamamaktan doğan ve bu süreç içinde davacının (ikame araç vb. için) ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında bilirkişi raporu alınarak davacının araç mahrumiyet bedeli talebinin kabul kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23