Kapat

HABERLER

Askeri Güvenlik Bölgesi Şerhi Konulması Sonucu Taşınmazlarda Oluşan Değer Kaybının Karşılanmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine Dair Karar

Askeri Güvenlik Bölgesi Şerhi Konulması Sonucu Taşınmazlarda Oluşan Değer Kaybının Karşılanmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 29.12.2020 tarihli 2016 / 3316 sayılı kararında “Başvuruda başvurucuların taşınmazlarının bulunduğu alanın askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesi üzerine taşınmazlar üzerinde oluşan kısıtlamaların boyutu ve süresi dikkate alındığında somut olayda mülkiyetin akıbeti konusunda belirsizliğe yol açılması, buna karşılık uğranılan zararın giderilmemesi sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ihlalin idarenin işleminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.” Şeklindeki değerlendirmesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 29.12.2020 Tarihli 2016 / 3316 Sayılı Kararı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23