Kapat

HABERLER

Devletin Yabancı Üniversiteleri Tanıması Hususundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Medeni Hak ve Yükümlülük Kapsamında Değerlendirilemeyeceğine Dair Karar

Devletin Yabancı Üniversiteleri Tanıması Hususundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Medeni Hak ve Yükümlülük Kapsamında Değerlendirilemeyeceğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi’nin 2017 / 33627 numaralı ve 19.11.2020 tarihli bireysel başvuru kararında Travnik Üniversitesi’nin denkliğinin kaldırılmasına yönelik tesis edilen işlemin tanınmasının kaldırılması sebebiyle başvurucu adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş, uyuşmazlığın özünün devletin yabancı bir üniversiteyi tanıyıp tanımamasına ilişkin yetkisinin kullanımıyla ilgili olduğu değerlendirilmiş bu itibarla devletin mutlak egemenlik yetkisiyle doğrudan bağlantılı görülen yabancı bir üniversitenin tanınmamasıyla ilgili uyuşmazlığın medeni hak ve yükümlülük kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmış olup başvurunun konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 2017 / 33627 Numaralı Bireysel Başvuru Kararı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23