Kapat

HABERLER

Vakıf Üniversitesi'nin Tesis Ettiği İş Akdinin Feshine İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Yerinin İdari Yargı Olduğuna Dair Karar

Vakıf Üniversitesi'nin Tesis Ettiği İş Akdinin Feshine İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Yerinin İdari Yargı Olduğuna Dair Karar

Uyuşmazlık Mahkemesi 26.10.2020 tarihli 2020/479 E., 2020/626 K. sayılı kararında Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde profesör kadrosunda görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi sonucunda, iş akdinin feshi nedeniyle yoksun kalındığı ileri sürülen parasal haklarının işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın İdari Yargı yerinde çözümlenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 2020/479 E., 2020/626 K. Sayılı Kararı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23