Kapat

HABERLER

Amaca Uygun Denetleme ve Elde Edilen Verilerin Amaca Uygun Kullanılması Halinde Kişisel Verilerin ve Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edilmeyeceğine Dair Karar

Amaca Uygun Denetleme ve Elde Edilen Verilerin Amaca Uygun Kullanılması Halinde Kişisel Verilerin ve Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edilmeyeceğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 12.01.2021 tarih 2018 / 31036 sayılı kararında; “Özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabını ticari işleri için kullandığı, iş akdinde başvurucuya tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece iş amaçlı kullanılacağı ve bu hesabın banka yönetimi tarafından haber verilmeksizin denetlenebileceğinin ve iş sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklere uyulmaması durumunda iş akdinin feshedilebileceğinin açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle başvurucunun iş akdinin feshedilmesinde işverenin inceleme amacı dahilinde bir denetleme gerçekleştirdiği ve elde edilen verileri amaca uygun kullandığı açıktır.” şeklinde değerlendirmesiyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 12/01/2021 Tarihli 2018 / 31036 Sayılı Kararı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23