Kapat

HABERLER

Dava Açma Süresinin Mahkeme Tarafından Dar Yorumlanmasının Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Edeceğine Dair Karar

Dava Açma Süresinin Mahkeme Tarafından Dar Yorumlanmasının Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Edeceğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 21.10.2020 tarih 2018/36426 sayılı kararında "Mahkemenin dava açma sürelerinin belirlenmesine ilişkin yorumunun başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yönelik katı bir yorum olduğu ve bu yorumun başvurucunun mahkemeye erişim hakkını aşırı derecede güçleştirerek neredeyse imkansız hale getirdiği değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu yorumdan hareketle davanın süre aşımından reddedilmesi suretiyle başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yönelik müdahalenin ölçüsüz olduğu sonucuna varılmıştır." şeklindeki değerlendirmesiyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 21.10.2020 Tarihli 2018/36426 Sayılı Kararı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23