Kapat

DUYURULAR

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20.nci Maddesinin b bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20.nci Maddesinin b bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20.nci Maddesinin b bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.
Karar Sayısı: 7938
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231212-31.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23