Kapat

DUYURULAR

27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 1/2/2018 Tarihli ve 7079 Sayılı Kanun’un 118. Maddesiyle Eklenen Geçici 23. Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Anayasa’nın 10. ve 49. Maddelerine Aykırılığı İleri Sürülerek İptaline İlişkin Karar

27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 1/2/2018 Tarihli ve 7079 Sayılı Kanun’un 118. Maddesiyle Eklenen Geçici 23. Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Anayasa’nın 10. ve 49. Maddelerine Aykırılığı İleri Sürülerek İptaline İlişkin Karar

27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 1/2/2018 Tarihli ve 7079 Sayılı Kanun’un 118. Maddesiyle Eklenen Geçici 23. Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Anayasa’nın 10. ve 49. Maddelerine Aykırılığı İleri Sürülerek İptaline İlişkin Karar İşe iade ve tazminata karar verilmesi talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılığı iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi, bu kuralın söz konusu davada uygulanma imkanı bulunmadığına ve mahkemenin yetkisizliği nedeniyle başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi, başvurunun yöntemine de uygun olmadığına dikkat çekmiş ve başvuruyu reddetmiştir. İtiraz edilen kural, sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek için yazılı başvuru yapacak kişilerin belirli koşulları taşıması gerektiğini belirtir. Ancak bu koşullar, davada işçinin işe iade talebiyle ilgili değildir. Dolayısıyla, mahkemenin davasında bu kuralın uygulanma imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca, başvurunun Anayasa Mahkemesi'nin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmiştir. Bu kararın sonucunda, mahkemenin davasında söz konusu kuralın uygulanmasıyla ilgili bir değişiklik olmayacaktır.
Esas No: 2022/1
Karar Tarihi: 13/7/2023
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231013-5.pdf 

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23