Kapat

DUYURULAR

Anayasa Mahkemesi, 30/11/2022 tarihli ve 7423 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. maddesiyle 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’un 8. Maddesinde Yapılan Değişiklikleri Değerlendirilmesine İlişkin Karar

Anayasa Mahkemesi, 30/11/2022 tarihli ve 7423 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. maddesiyle 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’un 8. Maddesinde Yapılan Değişiklikleri Değerlendirilmesine İlişkin Karar

Söz konusu karar, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasında yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla uygulanan bir tedbirdir. Ancak bu tedbir, bir suç isnadına dayanmamaktadır; yani, bir kişi buna bağlı olarak suçlu olarak kabul edilemez ve cezalandırılamaz.
A. 4. madde kapsamında, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin değiştirilen sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...askıya alınır...” ibaresi Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu hüküm oybirliğiyle alınmıştır.
B. Aynı yasa değişikliği kapsamında eklenen (21) numaralı fıkraya yönelik iptal talebi ise reddedilmiştir. Söz konusu karar oybirliğiyle alınmıştır.
Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda "askıya alma" ibaresi iptal edilmiş, diğer düzenlemeler ise Anayasa'ya uygun bulunarak kabul edilmiştir.
 
Esas No: 2023/32
Karar Tarihi: 26.7.2023
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231013-6.pdf 

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23