Kapat

DUYURULAR

7440 Sayılı Yapılandırma Yasası 12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

7440 Sayılı Yapılandırma Yasası 12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu yasada;
•    Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
•    Vergi aslına bağlı cezaların tamamının silinmesi,
•    Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
•    Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
•    Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
•    Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı, 
•    Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,
•    Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi, 
•    Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması,
•    Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması,
•    Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği, 
•    Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması
gibi hususlar düzenlenmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda takip eden süreçte yayınlanacak olan GİB ve SGK Uygulama Tebliğlerinin takip edilmesi önem arz etmektedir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-1.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23